werkplan

Het nieuwe werkplan van SHY

Elk jaar maakt SHY een werkplan. Hierin beschrijven we wat we in het aankomende jaar gaan doen. Waar liggen de aandachtspunten voor de huurdersorganisatie volgens jaar? SHY zal zich natuurlijk …

Energiearmoede

Op verzoek schrijft Huurdersvereniging Almere een stukje over energiearmoede. Eigenlijk meer over het bijdragen aan de oplossing van energiearmoede. De Gemeente Almere heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar energiearmoede …

Participatie

De HVA is er voor de huurders. Wij willen dan ook de huurders zoveel mogelijk betrokken krijgen bij wat er speelt rondom de sociale huur, rondom Ymere, eigenlijk bij alles …

geschillencommissie

Leden Geschillenadviescommissie Ymere

Ben jij die (ex-)projectleider of projectmanager met bouwtechnische kennis en heb je daarnaast kennis/ervaring met de volkshuisvesting en huurrecht? En wil jij met jouw onafhankelijke instelling en gevoel voor maatschappelijke …