Op deze pagina vindt u beleidstukken van SHY.

Beleidsplan

In ons beleidsplan leest u over de visie van SHY. Ook vindt u er de belangrijkste thema’s beschreven die in het kader van belangenbehartiging en beleidsontwikkeling de komende jaren centraal zullen staan.
Lees hier het Beleidsplan SHY 2021 – 2025


Werkplan

In ons werkplan beschrijven we wat we in het aankomende jaar gaan doen. Waar liggen de aandachtspunten voor de huurdersorganisatie volgend jaar?
Lees hier het Werkplan SHY 2023


Jaarverslag

In dit jaarverslag wordt de inzet van SHY met betrekking tot beleidsonderwerpen en participatie beschreven.
Lees hier het Jaarverslag SHY 2021


Samenwerkingsovereenkomst

In de Samenwerkingsovereenkomst tussen Ymere en de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) is vastgelegd wat huurder en verhuurder moeten doen om aan de eisen van de Overlegwet te voldoen. Deze overeenkomst is eigenlijk een uitbreiding van de Overlegwet. Handig is ook de erin opgenomen kruisjeslijst, die precies aangeeft welke rechten er voor wie zijn bij welke onderwerpen.

Lees hier de Samenwerkingsovereenkomst tussen SHY en Ymere