SHY staat voor Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere. We maken ons sterk voor de positie van de huurder.

In gemeenten waar Ymere woningen heeft ondersteunen de eigen lokale huurdersorganisaties de huurders van Ymere. Ymere is actief in Almere, Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer. De lokale huurdersorganisaties van Ymere komen samen op voor de belangen van alle 85.000 huurders van Ymere.

Lokale huurdersorganisatie

Alle lokale huurdersorganisaties zijn altijd in overleg met Ymere. Ze signaleren trends in hun regio en waar zij het nodig achten, proberen ze beleid van Ymere bij te sturen.
In SHY doen we dat gezamenlijk. In het bestuur zitten één of twee bestuurders van elke lokale huurdersorganisatie. Zo is elke gemeente/regio goed vertegenwoordigd bij de SHY.

Gesprekspartner van de directie Ymere

De SHY is de gesprekspartner van de directie van Ymere. Samen bespreken we veranderingen en onderwerpen wanneer die alle huurders van Ymere aangaan. Denk aan belangrijke onderwerpen als de jaarlijkse huurverhoging, de financiële meerjarenplanning en de strategie. Ook zijn we altijd in overleg over rechten en plichten van huurders en het bevorderen van participatie. De woningcorporatie vraagt ons om op die onderwerpen te adviseren. Daarnaast geven we ook ongevraagd adviezen.

Nieuwsgierig geworden?

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat uw eigen lokale huurdersorganisatie doet? Heeft u een vraag, een opmerking, of een probleem dat Ymere niet oplost? Wilt u actief worden voor uw eigen lokale huurdersorganisatie in uw gemeente? Neem dan hier een kijkje bij uw lokale huurdersorganisatie.

Voorzitters van lokale huurdersorganisaties die in SHY vertegenwoordigd zijn, ondertekenen de Samenwerkingsovereenkomst met Ymere.