Denkt u mee met de HVA?

Wij als HVA zijn druk bezig met participatie van de huurders. Wij leggen dit even kort uit. Als huurdersvereniging is het ons doel de belangen van de huurders zo goed mogelijk te behartigen. Van álle huurders: jong en oud, alleenstaanden en gezinnen. Het woonbeleid kent veel verschillende onderwerpen en wij mogen hier wettelijk over meepraten.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we ook altijd onze zin krijgen, maar we kunnen wel degelijk invloed uitoefenen bij de besluitvorming van de gemeente en de woningcorporatie. Om u zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen is het van groot belang dat wij ook uw mening weten, dat wij horen wat er speelt, wat er goed gaat of juist niet en wat uw wensen zijn. Met alle input samengebundeld kunnen wij aan de slag in de overleggen en binnen onze mogelijkheden uw stem laten horen.

Maar, dat is niet alles. Zoals eerder gezegd, zijn wij er voor alle huurders van Ymere. Maar nog lang niet alle huurders zijn verenigd in een bewonerscommissie. Vanzelfsprekend stimuleren wij dat juist wel. We zien aan de al bestaande bewonerscommissies hoe leuk het is om dingen met elkaar te organiseren en te beleven, hoe fijn het is om een attentie te krijgen met een speciale gelegenheid of wanneer het leven even tegenzit, hoe prettig het is om je wat meer samen te voelen met de buren. We merken op de ledenvergadering hoe het gewaardeerd wordt om te sparren over zaken met betrekking tot de woning of het complex en hoe welkom uitleg over het beleid soms is.

Daarom hebben we een participatieplan opgesteld om onze huurders meer te betrekken bij hun woonzaken. Hoe meer wij weten wat er speelt en wat u wenst, hoe beter wij er immers voor u kunnen zijn. We zijn druk bezig met een nieuwe flyer, met het organiseren van contactmomenten in buurthuizen, en met adverteren in Almere Deze Week en buurtkrantjes. De advertentie hebben wij gezamenlijk met de huurdersverenigingen van De Alliantie en GoedeStede opgesteld, de twee andere grote woningcorporaties in Almere. Heeft u hem voorbij zien komen?

Advertentie

In de volgende nieuwsbrief zullen we u informeren over de uitkomsten van de enquête die we onder onze huurders hebben gehouden. We hopen met deze acties niet alleen beter uw belangen te behartigen, maar ook huurders daar zelf meer bij te betrekken. Mocht u initiatieven in gedachten hebben om op te komen voor onze gezamenlijke belangen of voor de buurt waarin u woont, dan horen we dat graag. Misschien kunnen we u hierbij helpen. Neem gerust contact ons bestuurslid Rachel: rachel@hva-ymere.nl.

We zullen u ook in de nieuwsbrief op de hoogte houden van onze vorderingen hierin. En, misschien overbodig te zeggen: natuurlijk stellen wij uw input ook hierbij erg op prijs. En als u vragen heeft, horen wij dat heel graag!

Dit is een nieuwsbericht van HVA – Huurders Vereniging Almere – Lees meer op de website van HVA