Pleidooi voor waardigheid

Huurders van Stichting Huurders Ymere Amsterdam (HYA) pleiten ervoor waardigheid het uitgangspunt te laten zijn van woonbeleid: “Stop de verkoop van sociale huurwoningen. Verlaag de huur van slecht geïsoleerde woningen. Laat huurders niet opdraaien voor de kosten van de energietransitie. En bovenal: werk samen met huurders”. Dit blijkt uit het rapport ‘VAN DE ‘RED JEZELF MAAR’ MAATSCHAPPIJ NAAR ‘MENSEN ALS MENSEN BEHANDELEN’ dat huurdersorganisatie HYA heeft gemaakt door het bestuur en achterban actief te ondervragen op verschillende manieren.

Huurders weten goed te vertellen waar zij behoefte aan hebben. HYA heeft uitgebreid en zorgvuldig actieve huurders geconsulteerd over wat voor hen belangrijk is. Het rapport dat op basis van dit onderzoek is opgesteld, is gepubliceerd op de website van HYA. De huurdersorganisatie heeft het rapport ook ingebracht bij de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH), dat is de partij die met de gemeente en de Amsterdamse corporaties om tafel zit om prestatieafspraken te maken.
HYA vraagt gemeente en corporaties om de resultaten als uitgangspunten te gebruiken bij het opstellen van de nieuwe Amsterdamse Prestatieafspraken vanaf 2024. Deze zijn als volgt samen te vatten:

Zorg voor passend wonen door

 • Nieuwe woonvormen te ontwikkelen met inspraak van (nieuwe) huurders.
 • Ruimte te geven voor wooninitiatieven en deze te ondersteunen naar behoefte.
 • Maatwerk te leveren op basis van (opgehaalde) behoefte en inspraak, hanteer regels als kaders.

Samen werken

 • Werk samen met huurders in de bestrijding van overlast.
 • Werk samen in het bereiken en informeren van huurders over voor hen belangrijke onderwerpen.

Handhaaf financiële zelfstandigheid

 • Verhoog de huur niet na verduurzaming.
 • Verlaag de huur van slecht geïsoleerde woningen.
 • Ook huurwoningen met D-labels zijn slecht geïsoleerd.
 • Wijs huurders op financiële ondersteuningsregelingen.

Geef huurders zekerheid op wonen in de stad

 • Liberaliseer niet.
 • Verkoop geen sociale huurwoningen.
 • Tijdelijke verhuur zorgt ervoor dat huurders onzeker wonen.

Hanteer rechtvaardig beleid

 • Pas geen huurharmonisatie toe.
 • Ga bij het bepalen van de huurhoogte en huurverhoging uit van een absolute bovengrens van 25% van het (gezamenlijk) besteedbaar netto-inkomen.
 • Laat huurders niet opdraaien voor de kosten van de energietransitie.

HYA-Voorzitter Peter Weppner: “HYA verwacht en heeft er vertrouwen in dat naar de wensen van huurders respectvol wordt geluisterd.”

Dit is een bericht van HYA – Huurders Ymere Amsterdam – Lees meer op de website van HYA