Huurders komen er niet uit met Ymere

De Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) komen niet tot overeenstemming met de woningbouwcorporatie. Zij zijn het voor het eerst niet eens geworden over de jaarlijkse huurverhoging. Alle inspanningen ten spijt bleek er niet genoeg ruimte om de huurders, die allemaal in financieel zwaar weer verkeren, tegemoet te komen.

Door de onwerkelijk hoge inflatie en de druk op de energiemarkt zijn alle prijzen zo gestegen dat iedereen en zo ook de huurders van Ymere elk dubbeltje moet omdraaien. Dat geldt ook voor de (hogere) middeninkomens. SHY maakt zich al langer ook zorgen over de financiële positie van deze huurders.

Landelijke wetgeving heeft ervoor gezorgd dat de huren van corporatiehuurders met een laag inkomen dit jaar eenmalig verlaagd worden. SHY heeft er bij Ymere op aangedrongen om voor de rest van de huurders in zowel een sociale als een vrije sector huurwoning af te zien van de jaarlijkse huurverhoging. SHY betreurt het dat Ymere hier niet voor gekozen heeft.

Schoorvoetend heeft SHY ingestemd met een huurverhoging voor de huurders in een sociale huurwoning die niet in aanmerking komen voor de huurverlaging. Ze heeft hier wel duidelijke voorwaarden aan gesteld. Zo wil SHY er scherp op toezien dat de huurverhoging ten goede komt aan de verduurzaming van woningen zodat huurders daadwerkelijk het resultaat terugzien op de energierekening.

Over het doorvoeren van de inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders met een hoger (midden) inkomen en de huurverhoging voor de huurders in de vrije sector is SHY ontevreden. Het stelt SHY teleur dat Ymere de huren van deze huurders niet matigt om de stijgende woonlasten van deze groep te beperken.

“Het zijn uiteindelijk de huurders die de verhuurderheffing hebben betaald. Het zijn nu ook de huurders die opdraaien voor de ambities en investeringen die in Den Haag worden afgesproken”, aldus SHY-voorzitter Peter Weppner.

SHY hoopt dat ze Ymere ervan heeft kunnen doordringen dat de grenzen van betaalbaarheid voor de huurders zijn bereikt, zodat ze dit meeneemt in toekomstige afspraken met het Rijk. Waar mogelijk trekt SHY graag gezamenlijk met Ymere op om deze boodschap in Den Haag te bezorgen. Ondanks dit verschil van inzicht gaat SHY op goede voet verder met Ymere.


Lees ook: Huuraanpassing van Ymere

Geplaatst in SHY