Toolkit ‘Achterban Bereiken’ helpt huurders te betrekken

HYA, de huurdersbelangenorganisatie van Ymere Amsterdam, helpt bewonerscommissies om hun achterban te bereiken met een digitale toolkit. De toolkit www.hya.nl/toolkit staat vol tips en links naar inspirerende verhalen, maar ook naar zelf te bewerken posters, enquêtes en folders om huurders te bereiken. Op een goed bezochte bijeenkomst voor aangesloten bewonerscommissies op 31 augustus werd de toolkit enthousiast ontvangen. “Dit gaat helpen om huurders in mijn complex te betrekken!”

 Het is heel moeilijk om huurders te activeren, ook voor bewonerscommissies. “We hebben alles geprobeerd, maar er komen geen huurders naar onze vergaderingen”, verzuchten leden van aangesloten bewonerscommissies van HYA op de bijeenkomst: Achterban bereiken. “Of ze spreken geen Nederlands, of ze hebben geen tijd, of ze hebben er gewoon geen zin in. We hebben al zoveel geprobeerd.” Het is een landelijk probleem: veel bewonerscommissies vergrijzen langzaam en commissieleden houden er uiteindelijk vaak mee op, zonder dat er nieuwe aanwas vanuit de complexen komt.

Geldtekort, werk en kinderen

Bewonerscommissies zijn verenigde huurders die een wettelijke positie hebben om in overleg te gaan met en advies te geven aan hun corporatie. Ze hebben meer rechten dan individuele huurders en daarmee een sterkere stem.

Bewonerscommissies hebben ook plichten, die zijn vastgelegd in de ‘Wet op het Overleg Huurders Verhuurders’ – kortweg de Overlegwet. Zo moeten ze huurders informeren en betrekken bij hun standpuntbepaling. Dat klinkt misschien makkelijk, maar ga er maar aan staan als je in een groot complex woont waar honderden huurders wonen. Huurders die vaak al genoeg aan hun hoofd hebben, van geldtekort tot werk en de zorg voor kinderen.

Lees via deze link naar de Woonbond meer over rechten en plichten van bewonerscommissies

Posters, enquêtes en stappenplan online vergaderen

Om bewonerscommissies te helpen heeft Huurders Ymere Amsterdam (HYA) nu een toolkit gemaakt waar je makkelijk een mooi opgemaakte poster kunt downloaden en in Word zelf kunt bewerken. Of waar je een enquête kunt vinden die je aan de bewoners voor kunt leggen. En waar je een stappenplan vindt om online te vergaderen.

Maak er een feestje van

Centraal in de toolkit staat dat je klein kunt beginnen om de achterban te bereiken. Organiseer eens een plantjes-plant dag, of een burenbingo. Of sluit je aan bij Burendag. Vaak werkt het niet om mensen te vragen om zich aan te sluiten bij de bewonerscommissie, maar zijn ze misschien wel bereid om een keer hapjes te maken voor een picknick. De posters en de tips hiervoor zijn te vinden in de toolkit.
De toolkit is trouwens nooit af: er kunnen altijd tools bijkomen of bijgeschaafd worden. Binnenkort komt er onder meer een enquête om huurders te bevragen op de onderwerpen van de Prestatieafspraken (afspraken tussen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties over het woonbeleid).

Ga snel naar de toolkit en kijk of het je kan helpen huurders in jouw complex te bereiken

Juist nu

“Juist in deze tijd waar de energietransitie voor de deur staat en waar we veel te maken hebben met nieuwbouw, sloop en verkoop van huizen, maar ook met een zware druk op de leefbaarheid in wijken, is het van belang dat er sterke bewonerscommissies zijn”, zegt Peter Weppner – voorzitter HYA. “Daarom zetten wij met al onze -vrijwillige- bestuursleden vol in op het oprichten van nieuwe bewonerscommissies, maar ook op behoud en versterking van de bestaande. We hopen dat onze toolkit hieraan bijdraagt!”

Dit is een bericht van HYA – Huurders Ymere Amsterdam – Lees meer op de website van HYA