Participatie

De HVA is er voor de huurders. Wij willen dan ook de huurders zoveel mogelijk betrokken krijgen bij wat er speelt rondom de sociale huur, rondom Ymere, eigenlijk bij alles wat in het algemeen te maken heeft met de woonsituatie. Met een mooi woord: participatie, wat zo veel wil zeggen als “actieve deelname”.

Onze bewonerscommissies zijn al prachtige voorbeelden hiervan. Huurders die samen de “koppen” bij elkaar steken om op de hoogte gehouden te worden, te overleggen, leuke dingen te ondernemen en een sterk front te vormen als er woonzaken aan de hand zijn in hun eigen complex.

Maar we zouden het aantal betrokken huurders graag willen verhogen. Daarom is er inmiddels een enthousiaste werkgroep opgericht die zich speciaal richt op de participatie. Via een plan met 10 actiepunten gaan we hiermee aan de gang. Op de ALV werd een korte presentatie gegeven. Zoals altijd zijn uw ideeën van harte welkom!

Dit is een nieuwsbericht van HVA – Huurders Vereniging Almere – Lees meer op de website van HVA