Leden Geschillenadviescommissie Ymere

Ben jij die (ex-)projectleider of projectmanager met bouwtechnische kennis en heb je daarnaast kennis/ervaring met de volkshuisvesting en huurrecht? En wil jij met jouw onafhankelijke instelling en gevoel voor maatschappelijke verhoudingen, advies uitbrengen bij geschillen tussen Ymere en haar huurders? Dan zijn wij op zoek naar jou als lid van de Geschillenadviescommissie Ymere.

Op 31 december 2022 lopen de benoemingstermijnen van een lid en een plaatsvervangend lid van de Geschillenadvies-commissie van Stichting Ymere af. Daarom zoekt Ymere per 1 januari 2023:

een lid op voordracht van de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere
en
een plaatsvervangend lid op gezamenlijke voordracht van Ymere en de Samenwerkende Huurderorganisaties Ymere
voor de Geschillenadviescommissie.

Stichting Ymere is de oudste en grootste woningcorporatie van Nederland, actief in de metropoolregio Amsterdam. We hebben zo’n 73.000 zelfstandige verhuureenheden.
Soms hebben huurders een klacht over de afhandeling van hun probleem of over de bejegening door Ymere. Komen ze er met Ymere niet uit, dan kunnen deze voorleggen aan de Geschillenadviescommissie.
De commissie is onafhankelijk. Zij brengt zonder ruggenspraak adviezen uit aan het bestuur van Ymere over geschillen tussen huurder en verhuurder.
De Geschillenadviescommissie bestaat uit vier leden, benoemd door de statutaire directie van Ymere:

  • Een lid op voordracht van de huurdersorganisatie;
  • Een lid op voordracht van Ymere;
  • Een plaatsvervangend lid op gezamenlijke voordracht van Ymere en de huurdersorganisatie; het plaatsvervangende lid vervangt een vast lid bij de vergadering wanneer deze verhinderd is;
  • En een voorzitter die door het bestuur op voordracht van een tijdelijke werkgroep benoemd is.

Wat je gaat doen

De commissie vergadert gemiddeld 2x per maand op donderdag van 10:30 tot 14:00 uur en meestal in Amsterdam op het hoofdkantoor van Ymere. Tijdens deze bijeenkomst kunnen 2 hoorzittingen plaatsvinden waarvoor het volgende verwacht wordt:

De commissie vergadert gemiddeld twee keer per maand op donderdag van 10:30 tot 14:00 uur. Meestal in Amsterdam op het Ymere-hoofdkantoor. Tijdens deze bijeenkomst zijn er vaak twee hoorzittingen.

• Voorafgaand aan de zitting lees je de ingebrachte stukken over het geschil;
• Je bent bij de hoorzitting, daarmee krijg je een sluitend beeld van het geschil;
• Je houdt zo nodig een aanvullende schouw op de betreffende locatie.
• Na de zitting besluit je met de andere leden of het geschil gegrond dan wel ongegrond is en waarom;
• De vergaderfrequentie en de duur van de zittingen is afhankelijk van het aantal klachten dat bij de commissie binnenkomt.

Wat jij in huis hebt

• Bouwtechnische kennis en ervaring is een vereiste;
• Kennis van en ervaring met volkshuisvesting en huurrecht;
• Een brede maatschappelijke blik met oog voor diversiteit;
• Je overziet complexe (juridische) overwegingen en standpunten en kunt hierover communiceren.
• Je hebt een onafhankelijke opstelling;
• En een aantoonbare affiniteit met de metropoolregio Amsterdam.

Wat wij bieden

• Een passende vergoeding per zittingsdag (€ 450 per zittingsdag, incl. voorbereidingstijd en reistijd) en voor het afnemen van een schouw (€ 175 per schouw incl. voorbereidingstijd, opstellen verslag en reistijd);
• Het plaatsvervangende lid ontvangt de vergoeding wanneer hij/zij heeft deelgenomen aan een bijeenkomst voor hoorzitting of schouw;
• betreft een benoeming voor vier jaar. Hierna is maximaal twee keer een herbenoeming voor een periode van vier jaar mogelijk.

Hoe te solliciteren?

Een eerste gesprek vindt plaats met de selectiecommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van de huurdersorganisatie, Ymere en de geschillenadviescommissie. Na het eerste gesprek volgt een gesprek met de voorzitters van de commissie en de Directieraad van Ymere.


Vragen over deze vacature?
Neem contact op met Marja Leek, secretaris van de Geschillenadviescommissie via telefoonnummer 06-52518397 of via
e-mail: m.leek@ymere.nl

Lees meer over de Geschillenadviescommissie
Bekijk het complete ledenprofiel

Geplaatst in SHY