De lokale huurdersorganisaties van Ymere maken zich samen sterk voor de belangen van 85.000 huurders.

Alle lokale huurdersorganisaties zijn altijd in overleg met Ymere. Ze komen op voor de huurders van hun regio; ze signaleren trends in hun regio; en waar zij het nodig achten, proberen ze beleid van Ymere bij te sturen.
Alle huurdersorganisaties zijn geïnteresseerd in mensen die zich sterk willen maken voor huurders in hun regio. Dus als u interesse heeft om ook op te komen voor de belangen van huurders, nodigen we u van harte uit om contact op te nemen met uw lokale huurdersvereniging.

Kijk bij de huurdersorganisatie in uw gemeente


Almere – Huurders Vereniging Almere (HVA)

Wij behartigen de belangen van alle Ymere huurders binnen Almere. Onze vereniging wordt gerund door huurders van Ymere, voor de huurders van Ymere. De HVA is de gesprekspartner van Ymere in de regio Almere. Daarnaast activeren wij huurders, onder andere door het ondersteunen van bewonerscommissies in onze regio. Geïnteresseerd geworden? Meer weten over HVA in Almere? Klik dan hier.

Clingendaellaan 273
1333 WK Almere
Tel: 036 5338759
E-mail: helpdesk@hva-ymer.nl
Website: www.hva-ymere.nl


Amsterdam – Huurders Ymere Amsterdam (HYA)

Huurders Ymere Amsterdam (HYA) is de belangenbehartiger van alle huurders van Ymere in Amsterdam. Wij ondersteunen bewonerscommissies en stimuleren huurders actief te worden en zich te verenigen. Want samen bereikt u meer en samen met u kunnen we meer. Onze bewonerscommissies en huurdersverenigingen vormen onze achterban. Samen vormen ze de raad van de stichting. Die raad wordt om advies gevraagd over wat het bestuur van HYA doet en welke standpunten het bestuur inneemt. Meer weten over HYA in Amsterdam? Klik dan hier.

Nieuwezijds Voorburgwal 21-1hg
1012 RC Amsterdam
Tel: 020 – 625 80 46
E-mail: info@hya.nl
Website: www.hya.nl


Haarlem – Huurdersvereniging De Waakvlam

Huurdersvereniging De Waakvlam is een belangenvereniging door en voor huurders van woningcorporatie Ymere in Haarlem. De Waakvlam geeft gevraagd of ongevraagd advies aan Ymere. De Waakvlam heeft voor een status als vereniging gekozen, om middels haar leden de koers te bepalen. Bewonerscommissies voeren in het beleid een erg actieve rol als het gaat om direct contact met de huurders en uitvoerende zaken. Meer weten over De Waakvlam in Haarlem? Klik dan hier.

Freddie Oversteegenstraat 311
2033 MV Haarlem
Tel: 023 540 9041
E-mail: info@dewaakvlam.nl
Website: www.dewaakvlam.nl


Haarlemmermeer -Vereniging Huurders Haarlemmermeer (VHH)

De Vereniging Huurders Haarlemmermeer (VHH) bestaat sinds 1996. De VHH is ontstaan uit een fusie van de Bewoners Contactraad met de Woningbouw Vereniging Haarlemmermeer. Het werkgebied van de VHH bestaat uit de volledige gemeente Haarlemmermeer met ongeveer 20.000 huurwoningen, die in beheer zijn bij corporaties zoals Ymere, Duwo (studenten huisvesting), Woonzorg en particuliere verhuurders. De VHH is aangesloten bij de Woonbond, een landelijke overkoepelende organisatie. Meer weten over VHH in Haarlemmermeer? Klik dan hier.

Schillingweg 75
2153 PL  Nieuw-Vennep
Tel: 0252 – 786 133
E-mail: info@vhh2000.nl
Website: www.vhh2000.nl