Wat is het cookiebeleid van onze website?

Heel simpel, wij zijn erg kieskeurig in de software en systemen die wij gebruiken en maken privacybewuste keuzes. Zodoende hebben wij ons best gedaan om de website vrij te houden van cookies die opzettelijk jouw persoonsgegevens verzamelen.

Onze website gebruikt geen cookies die gegevens verzamelen, opslaan of delen die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijke persoon; met andere woorden een persoonsgegeven. Dat komt goed uit, want wij hebben een hekel aan stiekeme tracking of irritante cookiewalls! Wel gebruiken wij enkele noodzakelijke cookies voor de functionaliteit van onze website.

Correct privacybeleid

Wij respecteren jouw privacy en handelen uiteraard conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In ons privacybeleid staat exact wat wij met jouw gegevens doen. Het komt er op neer, dat wij deze alleen gebruiken voor een soepele en eenvoudige dienstverlening richting jou. Eigenlijk heel normaal…